Projektová činnost

Projektová činnost

Nabízíme projektovou činnost ve výstavbě či rekonstrukcí rodinných domů, bytových domů, občanské vybavenosti, sportovní haly a objekty pro podnikání (výrobní či skladové haly), stavby pro ochranu životního prostředí.Prioritou naší společnosti je především individuální přístup k zákazníkovi. Hlavní devizou je dodržování stanovených termínů vedoucí ke spokojenosti klienta.

Inženýrská činnost

Inženýrská činnost

Veškerá inženýrská činnost vedoucí k jednotlivým povolením a to zejména územní řízení, stavební povolení, kolaudace či uvedení stavby do provozu včetně procesu posouzení vlivu stavby na životní prostředí EIA. Mimo tyto služby nabízíme také technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta.

Statická činnost

Statická činnost

Jako součást naší společnosti zajišťujeme servis z hlediska konstrukčního a statického řešení všech projektovaných akcí a také jako samostatné celky statických služeb posudky aj.

Rozpočtová činnost

Rozpočtová činnost

Náš tým vznikl spojením dlouhodobě spolupracujících projektantů, statiků a rozpočtářů. Tento nyní zajišťuje komplexnost našich služeb s návaznostmi jednotlivých činností. K projektové dokumentaci zpracováváme položkové rozpočty stavebních prací s výkazem výměr v systému BUILDpower. Rozpočtovou činnost nabízíme také jako samostatnou část k Vašim projektům.

Realizace

Administrativní budovy

Administrativní budovy

Rodinné domy

Rodinné domy

Občanská vybavenost

Občanská vybavenost

Zateplování budov

Zateplování budov

Historické objekty

Historické objekty

ProjekceCZ - Kdo jsme?

Zabýváme se především projekční a inženýrskou činností ve všech fázích potřebných pro realizaci projektu, dále také zajišťujeme statické řešení, autorský a technický dozor všech projektovaných akcí.

Kontaktní informace

Projekce CZ s.r.o., Tovární 290, 537 01 Chrudim, IČ: 27558860, DIČ: CZ27558860, Spisová značka: C 25979 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové


ProjekceCZ

Projektanti, konstruktéři


Tovární 290, 537 01 Chrudim

Josef Jirák
Jednatel společnosti
jirak@projekcecz.cz


Ing. Otakar Vašák
Jednatel společnosti
vasak@projekcecz.cz
+420 724 279 276


Ing. Jana Malinská
Vedoucí projekčního týmu
projektanti@projekcecz.cz
+420 724 995 270


Vlasta Pazderská
Asistentka
priprava@projekcecz.cz
+420 469 622 833
Statika

Statici


Rooseveltova 836/6, 669 02 Znojmo

Ing. Pavel Tesař
statika3@projekcecz.cz
+420 777 757 376


Ing. Patrik Štancl Ph.D.
statika3@projekcecz.cz
+420 774 023 547


Lukáš Záruba
statika3@projekcecz.cz
+420 774 023 547

Kontaktujte nás!

Spolehlivá firma

Spolehlivá firma 2015
Spolehlivá firma 2016
Spolehlivá firma 2017
Spolehlivá firma 2018
Spolehlivá firma 2019
Spolehlivá firma 2020

Spolupracujeme